Modellen på M/S WINSTON CHURCHILL som står uppställd i terminalen i Newcastle. © Foto Ingo A. Kejzar.

Tillbaka.