Modell på S/S WELLAMO som finns på Hotell Ariadne. © Foto Sakari Saari, från Mikael Blomberg samling.