Modell på M/S WASA PRINCE som finns på sjöfartsmuseet i Vasa. © Foto Mikael Blomberg.