Modell på M/S VIKING 5 som finns på Sjöfartsmuseet i Mariehamn. © Foto Mikael Blomberg.