Modellen på S/S VIKING som finns på sjöfartsmuseet i Mariehamn. © Foto Mikael Blomberg.