Modellen på M/S TROLLFJORD. © Foto Micke Asklander.