Modell på en av "super" Viking som byggdes vid Ålborgs Værft. © Foto Sören Lund Hviid.