Modell på STENA SEARUNNER II. Stena Line, Göteborg. © Foto Sören Lund Hviid.