Modellen på M/S SILJA SERENADE som finns på Forum Marinum, Åbo. © Foto Mikael Blomberg.