M/S PARRAKOOLA. Modell byggd av Arnold Idestrand 1970. (Även fotograferat).