Modellen på  S/S ÖRNEN som finns på sjöfartsmuseet i Vasa. © Foto Mikael Blomberg.