© Foto Peter Therkildsen, från Sören Lund Hviids samling.

 

 

 

Tillbaka.