Modellen på M/S COLOR FANTASY. © Foto Peter Therkildsen, från Sören Lund Hviid samling.