Modell på S/S BORE som finns på Forum Marinum i Åbo. © Foto Mikael Blomberg.