Modell av M/S BOLERO som är byggd av Helge Kristensen byggt i skala 1:100.

Sjösatt i juni 2002 i hemmets badkar för prover och gick på jungfrutur 15/2-2003. Foto Helge Kristensen.

Tillbaka.