Modellen på S/S ÅLANDSFÄRJAN som finns på sjöfartsmuseet i Mariehamn. © Foto Mikael Blomberg.