M/S MOÇAMBIQUE i Durban i slutet av 1968. © Foto Trevor Jones.