M/S MIGNON vid Finnboda varv 21/8-1970. Foto Gunnar Hedman.