S/S MERTAINEN. foto genom Statens Sjöhistoriska museum samlingar.