M/S MERILIN i Tallinn 6/5-2009. Foto Micke Asklander.