M/S MERCHANT BRAVERY ankommer Dublin 7/10-2005. Foto Lotta Asklander.