M/S MEGASTAR i Finska viken 5/3-2017. Foto Kalle Id.