HSC MAX MOLS mellan Själlands Odde och Århus 2/10-2005. © Foto Micke Asklander.