M/S MARIANNA IV upplagd i Eleusis bay 1996. © Foto Hans-Jürgen Amberg.