M/S MARIYA YERMALOVA. Foto Bernt Fogelberg, genom Olav Klemets samling.