M/S MARELLA DREAM i Pireus 9/11-2019. foto George Koutsoukis.