M/S MARELLA DISCOVERY 2 i Pireus 1/8-2018. foto George Koutsoukis.