M/S MALTESHOLM  i Engelska kanalen, sommaren 1969. Foto Torkjell Bang Pedersen.