S/S MAITLAND. © Foto Klubb Maritim Västra Kretsen, genom Lennart Falleth samling.