S/S MAGNE.

Byggd 1912 av Helsingörs Jernskips og Maskinbyggeri A/S, Helsingör, Danmark.

Varvsnummer. 136.

Dimensioner. 75,25 x 11,32 x 4,28 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 1191/ 589/ 1900.

Maskineri. En 3-cyl, trippel ångmaskin.

Effekt. 900 ihk.

Knop. 11,5.

RN. 5378.

IDno. 3005378.

Systerfartyg. MODE.

1912 09 15. Sjösatt.

Levererades i oktober 1912 till Stockholms Rederi Ab Svea, Stockholm. Fartyget utrustat med kylrum då både hushållningssällskap och enskilda jordbrukare uppmanat Svea att inreda kylrum på de fartyg som insattes i englands-trafiken.

1913. Insatt på traden London - Hull.

1913 - 1914. Kapten A E Öhrwall avlider ombord.

1914. Insatt mellan London - Hull - Stockholm - Norrköping - Kalmar  i samtrafik med Thos Wilson, Sons & Co, Ltd, Hull.

1914 12. Svea återupptar den sedan 1885 nedlagda transatlantiska farten. MAGNE insätts i denna efter några månader.

1916. Befraktas av ”engelsmän” för transport av kol till Kanarieöarna. Därifrån gick MAGNE till Nordamerika där last för svensk räkning hämtades.

1917 02. MAGNE befann sig i England då Tyskland utvidgade sin ubåtsblockad. Samtidigt skärpte England kontrollen av sjöfarten och utfärdade ”Regulations with respect to North Sea freight”. Dessa regler avsåg att tvinga de neutrala handelsfartygen att utföra transporter för de allierade. Därmed låg MAGNE tillsammans med sju andra sveabåtar fast i engelska och franska hamnar. Dessa fartyg ”rekvirerades” för de allierades räkning. Efter krigsslutet frigavs MAGNE.

1923. Kolliderade med Tyska ångaren FRIELINGHAUS.

1925. Kolliderade med Belgiska ångaren ALBERTA.

1928. Kolliderade med Franska ångaren AURILLES.

1945 02 28. Avgick Liverpool mot London.

1945 03 14. Utanför Longstone på engelska ostkusten, träffades fartyget av en torped. Torpeden sprängde bort nästan hela akterskeppet där manskapet hade sina kvarter. Fartyget vattenfylls snabbt och kränger åt styrbord. Sjunker på position 55.52N/1.59W. Befälhavaren låg vid torpederingen, i badkaret. De överlevande gick i styrbords livbåt och rodde bort från fartyget. Efter någon timme bärgades männen av en mindre tankbåt som landsatte dem i en skotsk hamn. 10 man omkom.

S/S MAGNE.

Tillbaka till rederi Ab Svea.

© 2016 faktaomfartyg.