M/T LINDESNÄS.

Byggd 1950 av Lindholmens Varv, Göteborg.

Varvsnummer. 1011.

Dimensioner. 70,82 x 10,69 x 4,73 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 1265/ 731/ 1450.

Maskineri. En Sulzer 6TD36 diesel

Effekt. 900 ahk.

Knop. 12,0.

Signal. SFKC.

RN 9133.

IDno. 3009133.

Systerfartyg. ELFSNÄS. FRAMNÄS.

1949 07 04. Sjösatt.

Levererades 23 januari 1950 till Rederi Ab Nordstjernan, Stockholm.

1955 08 28. Gick på grund vid Hällgrund och orskade ett stort oljeutsläpp.

1955 09. Drogs loss av bogserbåten ATLAS.

1957 04 17. Förliste och sjönk fartyget vid Hävringe på svenska ostkusten. Besättningen räddades.

M/T LINDESNÄS.

Tillbaka till Rederi Ab Nordstjernan.

© 2017 faktaomfartyg

Röda sektorn visade vitt !!!

Lindesnäs var i april 1957 på resa mellan Flaxenvik och Norrköping med 1732,2 kbm flygfotogen i tanken. Den 17 april -57 var hon på sydgående kommen till farvattnen utanför Hävringe och Norra Kränkans fyr. Det rådde ostnordostlig vind på 3 m/sek och strömsättning, kraftiga dyningar och snöglopp i luften men annars hyfsad sikt.

Kapten N.Tengberg och resten av besättningen som uppgick till hela 20 man anade ingen oro då fartyget gick mot fyren Grässkärens vita sken. Vad man inte visste var att strömsättningen fört Lindesnäs aningen åt babord i farleden och att man var på gränsen till den röda sektorn. Snögloppet hade dock fastnat på fyren och dess röda sektor visade vitt sken till de inget anande fartygen. Strax före fyra på onsdagsmorgonen den 17 april blossades efter lots från Hävringe och de gjorde sig klara att gå ut till Lindesnäs.

Lindenäs lämnade ytan

Norra Kränkans fyr ligger 75-100 meter från farleden och ett av grunden ca ½ dist ifrån satte stopp för Lindesnäs framfart. Ombord satte man sig genast i kontakt med Stavnäs radio som fick larmet 03.52 och i sin tur larmade alla fartyg i området. Lotsen på Hävringe var redan på väg ut för att möta och Neptunbolaget larmades 04.00 som skickade iväg Titan som låg i Nynäshamn.

Radiolänken hölls öppen och när fartyget började glida av grundet gick man i livbåtarna och över till lotsbåten som var framme 04.15. Stavnäs tappade kontakten 05.02 när Lindesnäs lämnade ytan för att lägga sig till ro på havsbotten. Omedelbart utanför grundet är djupet 50-70 meter och där ligger skrovet än idag.