M/S LIMA.

Byggd 1918 av Burmeister & Wain, Köpenhamn, Danmark.

Varvsnummer. 313.

Dimensioner. 111,10 x 15,60 x 7,50 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 3764/ 2302/ 6513.

Maskineri. Två B&W 6200-X dieslar.

Effekt. 2200 hk.

Knop. 10,7.

RN. 5974.

IMO. 3005974.

Systerfartyg. SUECIA. PEDRO CHRISTOPHERSEN. KRONPRINS GUSTAF ADOLF. KRONPRINSESSAN MARGARETA. PACIFIC. SAN FRANCISCO. VALPARAISO. COMETA. KEDOE. SANTOS.

1918 01 17. Sjösatt

Levererades i maj 1918 till Rederi Ab Nordstjernan, Stockholm.

1919. Liggandes till ankars i Montevideo, så påseglades fartyget av den engelska ångaren HERSCHEL.

1921 10. Under resa från Tulcahuano till Punta Arenas gick fartyget på grund i Magellans sund. Den chilenske lotsen misstog sig på landkonturerna och gav felaktig kurs. Tre av lastrummen vattenfylldes och man befarade att fartyget skulle bli vrak. 

1921 11. Så drogs fartyget flott och infördes till Punta Arenas med hela botten under förskeppet tillbucklad och uppriven. Assuransbolaget vägrade att betala den bärgningslön som det chilenska bärgningbolaget begärde.

1921 11. Belagd med kvarstad i Punta Arenas. 

1922 05. Efter det att Johnson Line ställt bankgarantier, så kunde fartyget lämna Punta Arenas.  Dock så överklagade försäkringsbolaget beslutet om hävande av kvarstaden mot bankgarantin och fick rätt i domstolen. Den fann dessutom att befälhavaren var ansvarig för olyckan. Detta innebar att fartyget inte hade haft giltigt tillstånd att lämna Chile. Nu upphörde Johnson Line att anlöpa Chile av fruktan för stora chilenska skadeståndskrav. Detta pågick ända till 1937 då nybyggda M/S CHILE  återupptog trafiken på Chile.

1927. Passerade fartyget en natt Smygehuk vars fyr visade felaktigt sken. Ett fyrbiträde hade somnat och fyrapparaten hade stannat.

1940 05. Utchartrad till brittiska krigsministeriet, opererats av Furness Withy & Co. Ltd, Liverpool. Fartyget gick under denna befraktningsperiod i trafik mellan Afrika och Indien.

1940 08 04. Kolliderade fartyget med Norska fartyget SOFIE BAKKE på resa i konvoj. SOFIE BAKKE sjönk, medan LIMA fick förstäven krökt.

1942 09 12. På resa mellan Bombay - Freetown så torpederades fartyget av tyska ubåten U 506 utanför Afrikas västkust och sjönk. (Position 2.35N/11.22W)

M/S LIMA. 

Tillbaka till Rederi Ab Nordstjernan.

© 2021 faktaomfartyg.