M/S LASTOVO I i Split 1985. © Foto Fleet File Rotterdam.