S/S KRONPRINSESSE MÄRTHA.

Byggd 1929 av International Shipbuilding & Engineering Co, Ltd, Danzig, Tyskland.

Varvsnummer. 60.

Dimensioner. 53,88 x 9,50 x 4,22 m.

Efter ombyggnad. 58,63 x 9,50 x 4,22 m.

Brt/ Nrt. 898/ 517.

Efter ombyggnad. Brt/ Nrt/ Dwt. 906/ 441/ 345.

Maskineri. En 4-cyl, International  Shipbuilding & Engineering ångmaskin.

Effekt. 900 ihk.

Knop. 13,0.

Efter maskinbyte. En GM 2T EV16 DM diesel. 

Effekt. 695 kW.

Knop. 13,0.

Passagerare. 550.

Efter ombyggnad. 36.

Hyttplatser. ?.

Efter ombyggnad. 36.

IMO. 5197028.

Systerfartyg. ROGALAND.

1927. Beställd.

Levererades i juni 1929 till Det Stavangerske D/S A/S, Stavanger, Norge.

1929 07 01. Ankom Stavanger.

1929 07 01. Insatt mellan Sandnaes - Stavanger - Bergen.

1930 03. Insatt mellan Bergen - Oslo.

1934 07 20. Den tyska passagerarångaren DRESDEN  går på grund och sjunker nära Koppervik och KRONPRINSESSE MÄRTHA är först på platsen och hjälper till att rädda, som det visar sig senare, hela 553 nödställda.

1939 12 19. Går fartyget på grund utanför Bru (Norr om Stavanger) och två personer omkommer, eftersom fartyget kantrade mot styrbord.

1940. Så bärgas fartyget och förs in till rederiet eget varv i Stavanger för reparation. På grund av kriget finns det inte material att reparera de skadade hytterna och fartyget kom under den första halvan av 1940-talet att segla med endast babordshytterna i bruk. 

1940. Insatt mellan Sandnaes - Bergen.

1942. Omdöpt till RYFYLKE, eftersom ockupationsmakten inte gillade att man hade fartyg med namn efter Norska kungafamiljen.

1944 02 26. Attackerades RYFYLKE av en U-båt men fartyget lyckas genom undanmanövrar undvika att träffas av de avlossade torpederna.

1944 03 23. Attackerades RYFYLKE igen då hon befann sig sig vid hamninloppet i Lista. Denna gång var det en flygattack och en bomb briserar vid skrovsidan och fartyget springer läck. Fartyget sätts på grund för att förhindra att hon sjunker. Ingen skadas och under stor dramatik räddas sju hästar som fanns i det förliga lastrummet.

1944 04 09. Bärgas fartyget, som förs till Flekkefjord först.

1944. Flyttas senare till Stavanger där hon blir liggande i skadat tillstånd tills kriget slutar.

1945 05. Omdöpt till KRONPRINSESSE MÄRTHA.

1945. Reparerad och sätts in mellan Sandnaes - Stavanger - Oslo.

1948. Ombyggd. 

1949. Byttes ångmaskineriet ut mot dieselmaskineri. Samt man renoverade fartyget. Styrbordshytterna återuppbyggdes.

1949. Insatt mellan Bergen - Oslo. 

1956 05 09. Måste man sätta KRONPRINSESSE MARTHA på grund efter att hon slagit upp ett hål i skrovet på ingång mot Risör. Fartyget sjönk och blev liggande med endast aktern och delar av styrbordssidan ovanför vattenytan.

1956. Efter att ha bärgats bogseras hon till Pusnes Mek. Verksted, Arendal, Norge för reparation av skrovet och modernisering. Bland annat förses hon nu med en ”soft-nose”.

1956. Flyttad till rederiets eget varv på Klasaskjaeret i Stavanger, där fartyget genomgår en större ombyggnad. Fronten på överbyggnaden görs mer strömlinjeformad, bryggan får en ny överbyggnad, aktermasten halveras och hon får en ny skorsten. Flera hytter byggs till på promenaddäck.

1958 06 12. Insatt mellan Bergen - Oslo. Subsidierna för kusttrafiken Oslo - Bergen hade med åren reducerats och 1960 upphörde de helt. KRONPRINSESSE MÄRTHA fick dock fortsätta i trafiken fram till 1962. De efterföljande tio åren trafikerade hon Stavanger - Oslo med en nattur per vecka. 

1963. Så beslöt rederiet att upphöra med trafiken mellan Oslo och Bergen.

1963 - 1973. Gör fartyget en nattur i veckan, från Stavanger till Oslo. 

1974. Gör fartyget 3 till 4 turer i veckan mellan Stavanger till Oslo.

1974 08 30. Sista dagen i trafik.

1974. Upplagd som hotellfartyg i Stavanger.

1974 10. Såld till Nika Invest A/S, Sandefjord, Norge. Omdöpt till KOSTER. Hon blev nu logi- och förrådsfartyg för firmans sandblästringsarbetare vid olika skeppsvarv runt om i Norden.

1979. Såld till Sport Rover Shipping Corporation S.A., Panama. Omdöpt till SPORT ROVER. Bakom det företaget står tyskar som planerar att bygga om fartyget till sportdykarfartyg för trafik i Karibien.

1979 03. Ankom Jos L Meyer, Papenburg för ombyggnad.

1981. Var ombyggnaden klar, kostnad över två miljoner dollar.

1981. Avgick Papenburg mot San Juan, Puerto Rico. Som skulle bli basen för de exlusiva kryssningarna. Fartyget hade nu plats för 36 passagerare i nya hytter och på akterdäck fanns det ett sjöflygplan för passagerarna. Problemen tornade upp sig, besättningen och kaptenen var ständigt i luven på varandra. Det hela blev inte bättre av att man drabbades av problem med propelleraxeln som medförde nedsatt fart och dyra reparationer. Det kan ha varit så att besättningen avsiktligt saboterade maskineriet.

1981. Efter sex månaders drift stod ägarna utan likvida medel och långivaren, Den Frisiske Bank, beordrade fartyget tillbaka till Europa.

1982. Ankom Harlingen, Holland. Fartyget kom nu att ligga fem år upplagd i Harlingen i Holland. Ett tag fungerade hon som flytande kasino, men största tiden låg hon overksam.

1985. Såld till okänd Amerikan. Men han betalade inte sina avgifter och han blev slutligen till och med utvisad från Holland, varvid banken återtog fartyget.

1987 04. Såld till Magellan Cruise Ltd. Omdöpt till CROWN PRINCESS MARTHA. Bakom det företaget stod engelsmannen Tony Elliot Cannon, som tillsammans med amerikanska intressenter planerade att återföra fartyget till Karibien och kryssningsfart där. Senare ändrades planerna och man skulle istället föra henne till Seychellerna.

1987 06. Går fartyget för egen maskin från Harlingen till Falmouth i England. Överfarten tog 44 timmar med en snittfart av 9,8 knop, detta skulle bli den sista resan hon gjorde för egen maskin.

1987. Efter ett tag i Falmouth började man få problem med att betala verkstadsräkningar, hamnavgifter och manskapslöner. Man använde henne som logifartyg under en period, men trots det fick ägarna ge upp efter fem års kämpande.

1992. Sattes fartyget i arrest utav Admirality Marshall.

1993. Såld till en amerikan men några pengar kom aldrig och fartyget blev liggande i Falmouth med allt större skulder.

1998. Övertogs inteckningen i fartyget av Compass Rose Shipping Ltd., Plymouth, England. Omdöpt till EMERALD SEAS.

1999. Såld till Heritage Cruises Ltd., Falmouth. Fartyget blir fortsatt liggande still och inget händer med fartygets stora skulder.

2000 01 04. Såld till Loginn Hotel AB, Stockholm.

2000 01 06. Bogserad från Falmouth av bogserbåten SANDSFOOT CASTLE mot Högmarsö.

2000 01 14. Ankom Högmarsö varv, där man påbörjar upprustning till hotellfartyg.

2000 05. Bogserad till Söder Mälarstrand, Stockholm. Omdöpt till KRONPRINSESSAN MARTHA. Att få henne registrerad i Sverige ger ägarna stora problem

2001 04. Får man avslag från registrering i det svenska skeppsregistret, då de tidigare ägarförhållandena är oklara.

2001 07. Accepteras hon för inregistrering i Sverige, sedan ägarna visat papper på att de som sålde henne från Storbritannien haft henne inregistrerad där. Detta innebar att britterna accepterat hela förvärvskedjan och då godkänner även de svenska myndigheterna inregistrering i det svenska skeppsregistret. Ägarna fortsatte sin upprustning av fartyget och man försöker att i största möjliga mån behålla den gamla fartygskänslan, fast man tvingas till att använda modernare material. Efter några års renovering öppnas hotellet, men ännu finns det mycket kvar att rusta upp på fartyget. Men för att inte drabbas av samma sorts problem som fartygets ägare de senaste tjugo åren haft, rustar man upp fartyget i den takt som man får in nytt kapital.

2006 06 - 2006 07 14. Varvsbesök vid Beckholmen.

M/S KRONPRINSESSE MÄRTHA.

M/S KRONPRINSESSAN MARTHA.

Tillbaka till övriga Norska fartyg.

© 2021 faktaomfartyg.