S/S KRONPRINS GUSTAF.

Byggd 1901 av Howaldtswerke, Kiel, Tyskland.

Varvsnummer. 383.

Dimensioner. 124,08 x 16,05 x 6,95 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 5201/ 3820/ 7740.

Maskineri. En trippelångmaskin.

Effekt. 1950 ihk.

Knop. ?.

RN. 3912.

IDno. 3003912.

1901 05 18. Sjösatt.

Levererades till 6 juli 1901 till A. Johnson & Co, Stockholm. Insatt på malmtrafik.

1904 01. Övertagen av Rederi AB Nordstjernan, Stockholm. Insatt i linjetrafik mellan Sverige - Sydamerika.

191?. I slutet av första världskriget, upplagd.

1918. Gjorde efter kriget pliktresor från Argentina till Sverige för Svenska Folkhushållningkommissionens Spannmålsbyrås räkning.

1921. På våren, upplagd.

1921 12 27. Såld till Stinnes, Hamburg, Tyskland.. Omdöpt till ADELINE HUGO STINNES 3.

1929 02 08. Såld till A. G. Für Handel & Verkehr, Emden, Tyskland. Omdöpt till STADT EMDEN.

1941 08 26. Träffas fartyget av bomber, när det befinner sig utanför Hoek Van Holland.

1943 06 13. Träffades av en flygtorped utanför Den Helder och sjönk.

S/S KRONPRINS GUSTAF.

Tillbaka till Nordstjernan.

© 2021 faktaomfartyg.