M/S KLAVDIYA YELANSKAYA. Foto genom Bert Pellegrom samling.