M/S KEFALONIA i Pireus 3/2-2005. Foto Nikos Thrylos.