M/S KAROLIN i Tallinn 6/5-2009. Foto Micke Asklander.