S/S KARIN THORDÉN. © Foto Skyfotos, genom Rickard Sahlsten samling.