M/S JUPITER lämnar Mariehamn 1994. © Foto Marko Hänninen.