M/S ISABELLA I i Kinosoura 11/10-2014. Foto George Koutsoukis.