S/S IOANNA. Foto Klubb Maritim Västra Kretsen, genom Lennart Falleth samling.