S/S INGER.

Byggd 1897 av Bolinders Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Varvsnummer. ?.

Dimensioner. 13,31 x 3,02 x 1,55 m.

Brt. ?.

Maskineri. 2-cyl, compounder ångmaskin.

Effekt. 54 ihk.

Knop.

Levererades 1897 till okänt rederi, samt okänd hemmahamn.

1918 - 1922. Stationerad för Sveabolaget vid Göta Älvbron i Göteborg. 

1928. Ägd av Justin Ruus, Lennartsfors.

1944. Övertagen av Oscar Persson, Lennartsfors.

1956 03 22. Meddelar änkan efter Oscar Persson att sjöfartsverksamheten har upphört och fartyget har huggits upp vid Degerfors Järnverk.

Fotnot: Skall ha sålts till Hilbert Johansson, Säffle via Glücksmans metallaffär, (Säffle?) vid någon tidpunkt. Uppgiften jag sett om denna försäljning är något otydlig på den punkten. samt det finns många frågetecken om fartygets historia, mer komplettering vore tacksamt.

S/S INGER.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.