S/S HERMOD.

Byggd 1919 av Södra Varfvets Verkstads Abt, Stockholm.

Varvsnummer. 600.

Dimensioner. 75,22 x 11,68 x 4,87 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 1495/ 771/ 2223.

Maskineri. En 3-cyl, trippelångmaskin. 

Effekt. 850 hkr.

Knop. 9,0.

RN. 6074.

IDno. 3006074.

1918 07 29. Sjösatt. 

Levererades 8 mars 1919 till Stockholms Rederi Ab Svea, Stockholm.

1919 03. Gör sin första resa och sätts in på nordsjötrafik.

1929. Kolliderar i Kielkanalen med den tyska ångaren AMRUM. Kort före kollisionen hade Svea förhandlat med AMRUM ägare om inköp av detta fartyg men förhandlingarna hade inte lett till något köp.

193?. Vid angöring i Västerås hamn kolliderar HERMOD med en 50 meter lång elevator som krossas.

1930 talet. Insatt i trampfart i nord- och östersjöfart.

1942. Ingår i samma konvoj som Grängesbergsbolagets malmfartyg C F LILJEVALCH som torpederas och sjunker på ca 30 sekunder. Några av de få överlevande räddas ombord på HERMOD.

1943 03 13. På väg från Rotterdam till Hälsingborg torpederas HERMOD utanför Terschelling på den holländska kusten. Fartyget sjunker inom ett par minuter. Hela besättningen hann inte i livbåtarna utan en del fick kasta sig i vattnet där de sedan blev räddade av sina kamrater. Fyra personer omkom, däribland den kvinnliga städerskan. De sexton överlevande bärgades av en minsvepare som landsatte dem i Cuxhaven.

S/S HERMOD.

Tillbaka till Rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.