Hemisphere Steamship Co.

Detta var ett rederi som till 80 % ägdes av Svea fram till 1971-1972.

Även Åke Högberg som var huvudredare, hade sannolikt ägarintresse i rederiet.

Två fartyg var registrerade i rederiet, nämligen HYPERION och ORION som överfördes ifrån Åke Högbergs rederier.

Rederiet avvecklades sannolikt då fartygen såldes.

M/T Hemisphere. (1965-1971).

M/T Horizon. (1968-1972).

 

Tillbaka.