S/S HEIMDALL under ombyggnad till S/S SILJA 1957 vid Hammarbyverken. Foto genom  Rickard Sahlsten samling.