S/S HAROLD.  Foto genom Klubb Maritim Västra kretsen, Lennart Falleth samling.