M/S GRÖNALUNDSFÄRJAN på Stockholms ström 29/6-2010. © Foto Micke Asklander.