M/S GRÖNALUNDSFÄRJAN vid Slussen 4/6-2008. © Foto Micke Asklander.