M/S GREIFSWALD i Rostock 9/3-2003. Foto Dirk Jankowsky.